Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach wraz z filiami we wszystkich miejscowościach gminy organizować będzie profesjonalne zajęcia dla dzieci, które ukończyły I klasę oraz młodzieży z Gminy Sułkowice.

Termin: 05.07.2021 r. do 23.07.2021 r.

Zajęcia odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1300 .

W programie:

- bloki zajęć rekreacyjnych i sportowych,
- zajęcia świetlicowe (gry stolikowe, zabawy logiczne, quizy, plenery malarskie),
- grupowe zajęcia tematyczne rozwijające wyobraźnię i sprawność manualną,
- wyjazdy na basen,
- wycieczki autokarowe (ZOO w Krakowie, Góra Żar, Szczawnica),
- konkursy i współzawodnictwa sportowe,
- różne inne atrakcje według  pomysłów dzieci.

Zapisy:

W sekretariacie każdej szkoły znajdują się karty kwalifikacyjne, które należy wypełnić i zwrócić w szkole lub bezpośrednio u pań wychowawczyń świetlic środowiskowych. Kartę można również pobrać ze strony internetowej gminy lub świetlicy. Wypełnioną kartę należy zwrócić najpóźniej do 18 czerwca 2021 roku.

Ze względu na konieczność zapewnienia właściwej liczby opiekunów, karty należy złożyć we wskazanym wyżej terminie.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu (12) 312-70-87.

 

Serdecznie zapraszamy!

                                                                Bernadeta Żurek
Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach

                                

Załączniki:

Karta kwalifikacyjna uczestnika półkolonii

Informacja oraz regulaminy wycieczek

Klauzula informacyjna