7 czerwca w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie z rąk Pani Iwony Gibas – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Radnych Województwa Małopolskiego Pani Danuty Kawa i Pana Rafała Stuglika strażacy odebrali promesy potwierdzające przyznanie dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Gmina Sułkowice otrzymała 25 000,00 zł na realizację zdania pn. wykonanie prac konserwacyjno-rekonstrukcyjnych pomnika na Przełęczy Sanguszki w Harbutowicach, 1895 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywaczce otrzymała 8 000,00 zł na realizację zadania pn. Jubileusz 120-lecia OSP w Krzywaczce, który planowany jest do organizacji we wrześniu br.

 

Fotorelacja z odbioru promes: