8 czerwca 2021 r. dyrektorzy placówek z terenu Gminy odebrali kolejne laptopy do nauki zdalnej. Zakup 30 komputerów możliwy był dzięki środkom unijnym, które Gmina pozyskała w ramach projektu grantowego.

Działania wspierające zdalną edukację prowadzone są w Małopolsce w ramach Pakietu Edukacyjnego opartej na środkach europejskich Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. To jeden z elementów kompleksowej strategii przeciwdziałania  negatywnym skutkom epidemii COVID-19 w naszym województwie. Ma na celu pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów poprzez doposażenie szkół w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć zdalnych, podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania zdalnego, organizację kursów dających dodatkowe kwalifikacje oraz monitorowanie i ewaluowanie nauczania na odległość, jak również wsparcie inicjatyw uzupełniających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczek dydaktycznych. Działania te są współfinansowane z Funduszy Europejskich.

 

Fotorelacja z przekazania laptopów dyrektorom szkół: