Zarządzeniem Burmistrza powołano Komisję ds. ustalania skutków i szacowania strat, która pracuje w terenie. Ze względu na największe straty w Biertowicach i Krzywaczce to tam dwa zespoły pracowników UM i OPS inwentaryzują straty w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i infrastrukturze komunalnej. W miejscach gdzie woda wyrządziła największe straty zostaną podstawione kontenery do których mieszkańcy mogą wyrzucać śmieci i zniszczone przedmioty.

Dziękujemy wszystkim strażakom za trud, poświęcenie i pomoc mieszkańcom naszej gminy.

 

Zdjęcia szkód powodziowych: