zdjęcie ołtarza

W czerwcu zakończył się I etap prac konserwatorskich ołtarza w Kaplicy w Rudniku.

Wczoraj zaś podpisano umowę z wykonawcą – konserwatorem dzieł sztuki na realizację II etapu prac, która polegała będzie na wykonaniu konserwacji struktury ołtarza wraz z elementami złoceń trwale związanymi z jego strukturą.

Zadanie finansowane jest w kwocie 10.000,00 zł z pozyskanego przez gminę dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz z wkładu własnego Parafii w Rudniku.

Dzięki podjętym pracom ołtarz zostanie w całości odnowiony i będzie mógł spełniać swoją funkcję.