Zapraszamy na dyżur, w ramach którego przedstawiciel PGNiG udzieli informacji w zakresie:

  • możliwości rozpoczęcia korzystania z gazu,
  • formalności niezbędnych do przyłączenia do sieci gazowej,
  • aktywacji nieczynnego przyłącza gazowego,
  • złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej,
  • złożenia wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej,
  • zawarcia umowy kompleksowej na sprzedaż gazu oraz nowych ofert PGNiG,
  • zasad rozliczenia, taryfikacji oraz cen gazu,
  • uzyskania doradztwa w procesie wykonania wewnętrznej instalacji gazowej.

Urząd Miejski w Sułkowicach, 21 października 2021 r., w godzinach od 8.00 do 14.00.