W dniu 6 października 2021 r. Gmina Sułkowice wraz z Gminami Powiatu Myślenickiego podpisała porozumienie o utworzeniu klastra energii pn. „EkoEnergia - Klaster Ziemi Myślenickiej”. Celem powołanego klastra jest wspólne dążenie do zwiększenia i udziału odnawialnych źródeł energii w produkowanej i wykorzystywanej na terenie powiatu energii oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię.

Klaster energii stanowi ważny krok we wprowadzaniu na terenie powiatu odnawialnych źródeł energii, a tym samym dbania o środowisko naturalne oraz zmniejszenia kosztów związanych z wykorzystywanymi paliwami.

 

samorządy które podpisały porozumienie