Jednostki OSP systematycznie pozyskują środki na podnoszenie gotowości bojowej. Tym razem do OSP Rudnik, OSP Krzywaczka i OSP Harbutowice trafił sprzęt w postaci pomp, opryskiwaczy, węży tłocznych oraz środków ochrony indywidualnej. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 33 600,00 zł, z czego 16 200,00 to wartość dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej logo  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

Jednostki na zakup ww. sprzętu pozyskały także środki z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (7 500,00 zł), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (2 650,00 zł), a brakujące 7 250,00 zł dołożyła Gmina Sułkowice.

 

Tekst: Jakub Światłoń, fot.: OSP

 

Zakupiony sprzęt: