Urząd Miejski w Sułkowicach ogłosił zamówienie publiczne na realizację zadania "Rewitalizacja terenu rekreacyjnego przy zalewie w Sułkowicach".

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją przedmiotowego postępowania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej [TUTAJ].