Zakończono modernizacje dróg:

- działka nr 1406 w Krzywaczce etap I - wykonana została nakładka asfaltowa wraz z podbudową na długości 50 mb, wartość inwestycji - 36 900,00 zł -  finansowana z budżetu gminy,

- ul. Blakówka w Rudniku – wykonana została nakładka asfaltowa  wraz z podbudową na długości 90 mb - wartość inwestycji - 60 815 zł - finansowana z budżetu gminy,

- na Kozówkę -  wykonana została nakładka asfaltowa  wraz z podbudową na długości  około 320 m – wartość inwestycji - 193 806,99 zł -  w całości sfinansowana z pozyskanego dofinansowania, w tym w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 94 903,49 zł oraz w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 98 903,50 zł.

Trwają prace modernizacyjne drogi – działka nr 3724 na ul. Kowalskiej w Sułkowicach. Aktualnie na długości ok 260 mb wykonywana jest nakładka asfaltowa. Koszt inwestycji: 166 500,00 złw całości finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

Modernizowana jest również droga na Pagórek w Harbutowicach. Wykonana zostanie nakładka asfaltowa wraz z podbudową na długości 305 mb, umocnienie rowów korytami betonowymi oraz przepusty - wartość inwestycji -  289 601,78 zł - w całości finansowana z pozyskanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

Zakończono prace przy modernizacji dachu starego przedszkola w Rudniku. Zakres prac obejmował naprawę kominów, uszczelnienie miejsc przeciekających oraz malowanie dachu – wartość inwestycji - 40 344,00 zł - finansowana z budżetu gminy.

 

Fotorelacja z miejsc zakończenia prac: