KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XLV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

18 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 15:00

z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość
(zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:  

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2021 rok Nr XXXII/197/2020 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2020 roku.
4. Zamknięcie obrad sesji.

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w BIP.