W tym tygodniu, na miesiąc przed planowanym terminem, odebrano inwestycję pn.: „ Rewitalizacja placu przy Pomniku Ofiar Pacyfikacji w Sułkowicach”.

W ramach prac, których wartość wyniosła  498 000,00 zł zerwano asfaltowo-kamienną nawierzchnię obejmującą cały plac, zburzono niszczejące murki i ogrodzenie, usunięto stare nasadzenia oraz wykonano:

  • nową nawierzchnię placu z płomieniowanych płyt granitowych w kolorze szarym oraz czarnym,
  • nawierzchnię trawiastą z rolki wraz z podbudową,
  • alejki z kostki brukowej wokół placu oraz prowadzące do oddanego w tym roku nowego placu zabaw w parku. przestrzenie do nasadzeń drzew,
  • cięcia pielęgnacyjne roślinności,
  • miejsca do siedzenia z drewna i betonu wraz betonowymi donicami, kosze na śmieci,
  • oczyszczono i zakonserwowano powierzchnię pomnika,
  • oraz zamontowano 6 parkowych latarni oświetleniowych LED.

W wyniku rewitalizacji ponad dwukrotnie zwiększyła się powierzchnia biologicznie czynna w rejonie pomnika.

Inwestycja została sfinansowana w 100% z pozyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

Zdjęcia placu przed pomnikiem po rewitalizacji: