W pierwszej połowie listopada zakończono następujące modernizacje dróg: na Latoniówkę w Harbutowicach (w ramach prac Wykonawca wykonał nakładkę asfaltową o szerokości 3 m i długości około 90 mb wraz z ułożeniem korytek betonowych na odcinku około 60 mb – wartość inwestycji 44 614,36 zł – w 100% dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ul. Bukową w Rudniku (w ramach prac Wykonawca wykonał nakładkę asfaltową o szerokości 3 m i długości około 150 mb wraz z podbudową,  pogłębieniem rowów oraz regulacją wysokościową studzienek - wartość inwestycji – 101 030,00 zł  – również w 100% dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów ”.

W ramach prac wykonany zostanie remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 956 na odcinku około 440 mb. Zadanie będzie obejmować roboty rozbiórkowe elementów istniejącego chodnika, wykonanie nowej podbudowy, krawężników, ścieku przykrawężnikowego. Wykonana zostanie regulacja wysokościowa studzienek oraz wymiana uszkodzonych odwodnień liniowych, kostki i obrzeży.

Zadanie realizowane we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Wartość zadania to 260 000,00 zł, w tym 140 000,00 zł wkładu własnego Gminy Sułkowice.

 

Zdjęcia z miejsc zakończonych prac: