Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach w ramach projektu socjalnego "Koło seniora" zaprasza seniorów z Gminy Sułkowice do skorzystania z:

  • warsztatów manualnych
  • warsztatów dietetycznych
  • warsztatów teatralnych
  • zajęć sportowo-rekreacyjnych

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach ul. Sportowa 45 w godz. 8:00-15:00 pok. nr 2w celu wypełnienia deklaracji uczestnictwa. Rekrutacja trwa do 7 stycznia 2022 r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 272 50 20 wew. 25

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.