Burmistrz Gminy Sułkowice
i Przewodniczący Rady Osiedla Sułkowice

zapraszają na

ZEBRANIE
MIESZKAŃCÓW SUŁKOWIC,
które odbędzie się w dniu

12 kwietnia 2022 roku

(wtorek) o godz. 1800

w Sali Samorządowej
w Starej Szkole w Sułkowicach.

 

Tematy zebrania:

  1. Sprawozdanie Rady Osiedla Sułkowice za 2021 rok.
  2. Informacja Burmistrza Gminy Sułkowice o zadaniach zrealizowanych w 2021 roku i planach na rok 2022.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Sułkowice miejsc sprzedaży tych napojów.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zapytania i wolne wnioski.