W dniu 12 kwietnia 2022 r. podpisana została umowa z Wykonawcą na wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Krzywaczce. W ramach umowy opiewającej na kwotę 6.855.622,71 zł powstanie ponad 8 km sieci sanitarnej z rur PCV, PE oraz HDPE, ponad 250 studni kanalizacyjnych, 3 przepompownie ścieków wraz z niezbędnym wyposażeniem i armaturą, krata mechaniczna hakowo-taśmowa przewidziana do montażu na dopływie do oczyszczalni ścieków oraz prasopłuczka skratek.

Inwestycja zostanie sfinansowana w 95% tj. w kwocie 6.512.841,57 zł z pozyskanego dofinansowania w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład.

 

podpisano umowę na budowę kanalizacji w Krzywaczce