Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy: Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej i Audytu w wymiarze: 1 osoba - 1 etat. Miejsce wykonywania pracy - Kraków.

Oferta wraz z niezbędną dokumentacja w Biuletynie Informacji Publicznej WFOŚiGW w Krakowie [tutaj]