Po dwóch latach izolacji spowodowanej pandemią i brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach patriotycznych społeczność Gminy Sułkowice znów mogła wspólnie i uroczyście świętować 231. rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Obchody rozpoczęły się tradycyjnie Mszą Świętą sprawowaną w intencji Ojczyzny przez księdza Edwarda Antolaka – proboszcza parafii w Sułkowicach przy oprawie muzycznej Chóru Apassionata. Liturgię wzbogaciły poczty sztandarowe gminnych jednostek OSP i szkół. Po mszy nastąpił przemarsz pod Pomnik Ofiar Pacyfikacji, gdzie przedstawiciele samorządów, placówek oświatowych, Rady Miejskiej oraz Mieszkańców złożyli biało-czerwone wiązanki kwiatów oraz zapalone znicze. Następnie Burmistrz Gminy Sułkowice – Artur Grabczyk wygłosił okolicznościowe przemówienie. Tę część wydarzenia zwieńczył występ Sułkowickiej Orkiestry Dętej, która pod batutą Andrzeja Moskala zaprezentowała wiązankę okolicznościowych utworów. Uroczystości zakończyły się wspólnym spotkaniem – Majówką na placu za budynkiem Starej Szkoły w Sułkowicach, na które Panie ze Stowarzyszenia Gospodyń w Sułkowicach przygotowało pyszny żurek a słodkie wypieki Panie ze Stowarzyszenia Gospodyń „Cis” w Harbutowicach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim grupom oraz instytucjom, które zaangażowały się w organizację i swoją obecnością uświetniły majowe wydarzenie.

 

Delegacje, które złożyły kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji w dniu 3 maja 2022 r.:

 1. W imieniu szkół i przedszkoli samorządowych – Szkoła Podstawowa nr 1 w Sułkowicach z Dyrektor Panią Krystyną Madejczyk,
 2. W imieniu mieszkańców - Burmistrz Gminy Pan Artur Grabczyk wraz z Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Józefą Bernecką oraz Dyrektorem Sułkowickiego Ośrodka Kultury Panem Krzysztofem Trojanem,
 3. W imieniu gminnych jednostek organizacyjnych - Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Melerowicz wraz z Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Panią Małgorzatą Dzidek oraz Prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej Panem Witoldem Magierą,
 4. W imieniu Rady Miejskiej - Przewodniczący Pan Waldemar Wolski wraz z Wiceprzewodniczącymi Panem Adamem Bargłem i Panem Arturem Konieczkowiczem,
 5. Sołtys sołectwa Rudnik Pani Zofia Góralik
 6. Radni Powiatu Myślenickiego Pani Aleksandra Korpal i Pan Andrzej Pułka,
 7. Bank Spółdzielczy Rzemiosła z Dyrektorem Panem Kazimierzem Szafrańcem,
 8. Izba Gospodarcza w Sułkowicach z Prezesem Panem Stanisławem Biernatem,
 9. Klub Sportowy Gościbia z Panem Leszkiem Tyrawą,
 10. Stowarzyszenie Gospodyń „Cis” w Harbutowicach z Prezes Panią Anną Gielatą,
 11. Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z Druhem Adamem Golonką.

 

Tekst i fot.: Paulina Węgrzyn

 

Fotorelacja z wydarzenia: