Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył procedurę rozpatrywania wniosków w ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicach otrzymała dofinansowanie w wysokości 104 634,82 zł na zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego. Całkowity koszt zakupu pojazdu wynosi 260 000 zł.