W dniach 28 marca do 30 kwietnia br. Urząd Miejski w Sułkowicach zorganizował kolejną edycję akcji „Wiosenne EKOporządki w Gminie Sułkowice”, która w tym roku połączona została z wydarzeniem pn. „Posprzątaj z nami Małopolskę!” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Zespół Parków Krajobrazowych.

Celem akcji było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców Małopolski, ich odpowiedzialności za środowisko naturalne, kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej. To także zwrócenie uwagi na problem pozostawiania śmieci na terenach rekreacyjnych, odpowiedzialności za stan środowiska, przeniesienie postaw na praktykę codzienną, oraz propagowanie aktywnej edukacji ekologicznej prowadzonej w terenie, na świeżym powietrzu. Inicjatywa miała również na celu pokazanie jej uczestnikom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko zbiórka śmieci, ale głównie zmiana nawyków w codziennym życiu (segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami).

Za podjęcie się pracy na rzecz poprawy stanu czystości gminy każda ze zgłoszonych grup otrzymała nasionka warzyw, kwiatów oraz roślin miododajnych. Do akcji włączyły się wszystkie szkoły i przedszkola z terenu Gminy Sułkowice, Świetlica Środowiskowa wraz z filiami, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Sułkowic i Biertowic, wolontariusze Grupy Środowiskowej Stowarzyszenia „Kolonia”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Harbutowic oraz Mieszkańcy Sułkowic i Harbutowic – łącznie ponad 1300 osób. Najczęściej mieszkańcy wybierali tereny w pobliżu miejsc zamieszkania, a uczniowie tereny wokół szkół. Łącznie zebrano ponad 6 ton śmieci!

Niestety pomimo corocznych akcji sprzątania i edukacji problem dzikich wysypisk i pozostawiania śmieci w przestrzeni publicznej jest ciągle aktualny, a koszty odbioru zebranych podczas akcji odpadów ponosi Gmina, czyli MY - jej Mieszkańcy. Dlatego bądźmy świadomi tego, że wyrzucanie odpadów do lasu to dla nas Mieszkańców podwójna opłata za śmieci, za które trzeba będzie dodatkowo zapłacić. Nie bądźmy obojętni zwracajmy uwagę i reagujmy na to co dzieje się wokół nas.

Serdecznie dziękujemy każdemu - bez względu na wiek, kto włączył się w akcję Wiosenne EKOporządki w Gminie Sułkowice za wsparcie działań na rzecz środowiska, propagowanie świadomości ekologicznej oraz wzorową postawę i zaangażowanie w nasze wspólne dobro jakim jest otaczająca nas przyroda. Słowa podziękowania kierujemy również do Pana Artura Konieczkowicza oraz kierownictwa sklepu Lewiatan w Sułkowicach za zasponsorowanie napojów najmłodszym uczestnikom akcji sprzątania.

 

Tekst: P. Węgrzyn, fot. uczestnicy akcji

 

Fotorelacja z wydarzenia: