W dniu 11.05.2022 r. Gmina Sułkowice ogłosiła przetarg na realizację zadania pn. Przebudowa wraz z rozbudową Zespołu Placówek Oświatowych w Harbutowicach.
Termin składania ofert do dnia 27 maja 2022 do godz. 10.00.

 

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją przedmiotowego postępowania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej [TUTAJ]