Trwają prace nad projektem utworzenia nowej trasy drogi ekspresowej S7 Kraków - Myślenice. Przedstawione rozwiązania oraz wstępny etap prac przekładają się na szereg pytań, opinii, spostrzeżeń oraz uwag władz samorządowych i mieszkańców. Poniżej w załączniku pismo Pana Tomasza Żuchowskiego p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące nowej „Zakopianki”. Pismo skierowane jest do Radnych Województwa Małopolskiego, Radnych Powiatów, Miast i Gmin, oraz do wiadomości Starostów, Prezydenta Miasta Krakowa, Burmistrzów, Wójtów i mieszkańców z terenów, przez które przechodzą zaproponowane warianty przyszłej drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice.

 

Pismo GDDKIA

Załącznik do pisma