Panu
Waldemarowi Wolskiemu
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sułkowicach 

Szczere wyrazy współczucia i głębokiego żalu
z powodu śmierci matki

ś.p. Haliny Wolskiej

składają 
Burmistrz Gminy Sułkowice
Radni, Sołtysi oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sułkowicach