KOMUNIKAT

W dniu 31 maja 2022 upływa termin płatności II raty opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Prosimy o terminowe dokonanie opłat.

 

Referat Spraw Obywatelskich