nie igramy z ogniem - plakat projektu

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Biertowicach wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Myślenicach i Urzędem Miejskim w Sułkowicach w dniach 19-20 maja br. będą realizować autorski projekt „Nie igramy z ogniem”.

Projekt jest kierowany do  150 uczniów klas V szkół podstawowych z terenu Gminy Sułkowice. Środki na realizację projektu pozyskano z Fundacji PZU.

W ramach szkolenia i warsztatów plenerowych dzieci poznają zagrożenia związane z ogniem, sposobami zapobiegania pożarom, poznają metody posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, a także będą mogły pokonać strażacki tor przeszkód z elementami pierwszej pomocy.

Przygotowano pokazy spalania drewnianych domków modelowych, pożar tłuszczu, pożar cieczy oraz działanie systemów przeciwpożarowych (tryskaczy).