Drogie Dzieci

z okazji Waszego Święta
życzę Wam wielu powodów do radości,
grona wspaniałych przyjaciół, sukcesów
oraz nieustannego rozwoju pasji i talentów.
Niech nigdy nie zabraknie Wam inspiracji do działania
i odkrywania piękna świata.

Artur Grabczyk        
Burmistrz Gminy Sułkowice