Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach pojawił się dostęp do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. KMZB to interaktywne narzędzie, które ma na celu poprawę bezpieczeństwa przy współpracy z mieszkańcami. Mapa została stworzona po to, by umożliwić i zapewnić obywatelom realny wpływ na bezpieczeństwo oraz porządek publiczny w swojej okolicy. Każda osoba może zapoznać się z informacjami na temat bezpieczeństwa oraz występujących zagrożeń w danym rejonie. Może również zdalnie (poprzez mapę) zgłosić naruszenie prawa w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, poprzez naniesienie zagrożenia na stronie aplikacji. Takie działanie ze strony mieszkańców w efekcie pomaga Policji w skuteczniejszym zwalczaniu zagrożeń.

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa logo z Polską i parasolem


Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę, dzięki czemu zapewnia każdemu z mieszkańców możliwość korzystania z niej w sposób łatwy i anonimowy. Obywatele najczęściej zgłaszają zagrożenia, które uważają za najbardziej dla nich uciążliwe. Zgłoszenia dotyczą m.in. przekraczania niedozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowania, poruszania się po terenach leśnych quadami, spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją, dzikich wysypisk śmieci.

 

Obsługa Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jest intuicyjna. Wystarczy wejść w zakładkę Bezpieczeństwo znajdującą się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach, a następnie wybrać Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Po kliknięciu otwiera się informacja o tym, co to jest KMZB i do czego służy. Znajduje się tam również odnośnik do mapy, jest także możliwość korzystania z narzędzia bez przechodzenia na inne strony. Należy uważnie przeczytać regulamin, zatwierdzić go i już można przekazywać policjantom informacje o niepokojących nas zjawiskach. Aby usprawnić komunikację, zostały przygotowane specjalne ikony, które umożliwiają szybkie i sprawne precyzowanie zagrożeń i nanoszenie ich na mapę. Aby wprowadzić zagrożenie, należy wybrać odpowiednią kategorię. Co więcej, podczas nanoszenia zagrożenia możliwe jest m.in. wprowadzanie krótkiego opisu, a także dołączanie plików np. zdjęć. Aplikacja ta dostępna jest również na telefonie. Użytkownicy, pobierając darmową „apkę” Geoportal Mobile. Znajdą w niej zakładkę z dostępem do KMZB. Policja ma 7 dni na podjęcie zgłoszenia i na jego weryfikację od momentu naniesienia zagrożenia na mapę. Jeśli informacja potwierdzi się, policjanci nadają jej status „potwierdzone” i dążą do usunięcia konkretnego zagrożenia. Do działań w razie potrzeby, angażowane są także inne służby.

Przypominamy, że na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa można także umieścić informację o osobach bezdomnych potrzebujących pomocy. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy mogą stać się ofiarami niskich temperatur. W tym celu prosimy o wybranie kategorii zgłoszenia o nazwie „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”.

Przypominamy, że z narzędzia należy korzystać w sposób racjonalny. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego komputera lub telefonu również można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.

Policjanci przypominają, że mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W takich przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych – 112 i 997.