W dniu 17 czerwca br. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Uruchomienie e-usług dla mieszkańców oraz uruchomienie systemu informacji przestrzennej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i oprogramowania.

Planowany termin składania i otwarcia ofert: 30 czerwca 2022 roku.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją przedmiotowego postępowania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej [link do strony].