W dniu 15 czerwca br. Artur Grabczyk – Burmistrz Gminy odebrał z rąk Pani Iwony Gibas – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego oraz Rafała Kosowskiego - Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego trzy symboliczne czeki w ramach konkursów:

- Ochrona zabytków Małopolski – 45.000,00 zł na prace remontowo-konserwatorskie przy Kaplicy na cmentarzu w Krzywaczce

- Kapliczki Małopolski – 14.000,00 zł na prace remontowo-konserwatorskie przy Kaplicy Na Oblasku w Sułkowicach

- Mecenat Małopolski – 25.000,00 zł na opracowanie i wydanie gry terenowej pn. ,,Sułkowickie Śtupanie”.

przekazanie promes burmistrzowiFot.: Przekazanie promes na działania w Gminie Sułkowice