W związku z długotrwały, brakiem opadów Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o. zwraca się do Mieszkańców Gminy Sułkowice korzystających z miejskiej sieci wodociągowej z prośba o rozważny i oszczędny pobór wody oraz nieużywanie wody pitnej do nawadniania ogródków, terenów zielonych, napełnienia basenów, mycia samochodów i innych celów niezwiązanych bezpośrednio ze spożyciem wody. 

Nieracjonalne zużywanie wody oraz spowodowany tym spadek ciśnienia w sieci wodociągowej może przyczynić się do braku jej dostępności w gospodarstwach domowych.