baza ceeb informacja o obowiązku wypełnienia deklaracji

 

Przypominamy, że pozostało tylko 10 dni na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ci z Państwa, którzy nie są pewni czy już złożyli deklarację, mogą to sprawdzić na stronie: https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify

Zapraszamy do jak najszybszego uzupełnienia deklaracji. Niezłożenie deklaracji w terminie grozi karami finansowymi!