Rozpoczęła się budowa I etapu kanalizacji sanitarnej w Krzywaczce. Prace prowadzone będą do  czerwca 2023 roku. Pierwszy etap obejmuje teren wzdłuż DK nr 52 od oczyszczalni ścieków w Biertowicach do dworu w Krzywaczce.

Wartość inwestycji wynosi: 6.855.622,71 zł, a w tym 6.512.841,57 zł w ramach pozyskanego dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz 342.781,14 zł z budżetu gminy.

 

Fotorelacja z miejsca budowy: