W związku z trudną sytuacją na rynku paliwowym i wspieraniem przez rząd niektórych nośników energii (węgiel, gaz, paliwa płynne) Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Kominki i Piece" zwraca się z prośbą o przyłączenie się Mieszkańców do petycji w sprawie obniżenia stawki VAT na drewno opałowe. Po zebraniu podpisów petycja zostanie skierowana do Premiera, Prezydenta oraz do właściwych ministerstw.

 

PETYCJA ON-LINE

 

Piotr Batura
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „KOMINKI i PIECE”