KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myślenicach informuje, że w dniach od 23 września do 1 października 2022 roku, na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie.

Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka/prostopadłościanu koloru zielonobrązowego o intensywnym zapachu rybnym zawierający wewnątrz blister aluminiowo-plastykowy wypełniony płynem.  

 

Zalecenia:

  • Prosimy nie podnosić, nie dotykać i nie rozłamywać szczepionki
  • Przy ewentualnym kontakcie szczepionki ze skórą, błonami śluzowymi, otwartymi ranami. Oczami natychmiast dokładnie umyć te miejsca wodą i mydłem oraz niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny lub najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
  • Każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką zgłosić do lekarza weterynarii lub najbliższego Powiatowego Inspektora Weterynarii
  • W okresie akcji szczepienia lisów oraz 14 dni po jej zakończeniu nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy wyprowadzać na smyczy i w kagańcu.

W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień proszę wszystkich mieszkańców województwa małopolskiego o dostosowanie się do powyższych  zaleceń, a rodziców i opiekunów o przekazanie stosownych informacji dzieciom.

 

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Agnieszka szewczyk - Kuta