Dofinansowanie z Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymały jednostki z Krzywaczki i Sułkowic.

OSP Krzywaczka otrzymała dotację w wysokości 12.693,01 zł na wymianę węży w zestawie narzędzi ratowniczych, koszt całkowity inwestycji wyniósł 25.500,00 zł

OSP Sułkowice w ramach tego samego konkursu pozyskała środki w wysokości 8.250,46 zł na zakup ubrań specjalnych, hełmów i butów. Koszt kwalifikowany zadania to 17.000,00 zł.

 

Zakupiony sprzęt z dofinansowania: