Zakończyły się roboty budowlane polegające na rozbudowie oświetlenia ulicznego na Końcówkę w Harbutowicach. Zadanie obejmowało wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii LED na odcinku około 690 mb.

Wartość zadania wyniosła 107.409,65 zł - finansowanie z Funduszu Sołeckiego oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

oświetlenie drogi na Końcówkę w Harbutowicach

Oświetlenie drogi na Końcówkę w Harbutowicach