Kaplica grobowa została wzniesiona na cmentarzu w Krzywaczce w 1877 r. i jest niezwykłą perełką architektoniczną naszej gminy. Niestety obiekt nie przechodził poważniejszych prac remontowych, a jego stał zagrażał samemu obiektowi jak i okolicznym nagrobkom. W październiku zakończony został I etap robót obejmujący remont dachu kaplicy, dachu sygnaturki, konserwację powierzchni w obrębie kruchty i sygnaturki, konserwację wątku ceglanego na elewacji frontowej. Prace realizowane były pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.

Wartość zadania wyniosła ponad 108 tys. zł, w tym 45 tys. zł pozyskał Urząd Miejski w Sułkowicach w ramach konkursu Kapliczki Małopolski ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. To kolejny projekt inwestujący w zabytki na terenie naszej gminy, które są ważnymi znamionami historii i kultury.

 

Fotografie kaplicy przed i po pracach remontowych: