W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi przedstawicieli firmy reklamującej i zachęcającej Mieszkańców do zakupu instalacji fotowoltaicznej z możliwością otrzymania dofinansowania na ten cel informujemy, że osoby te nie są pracownikami Urzędu Miejskiego w Sułkowicach ani w żaden sposób nie są powiązane z Gminą Sułkowice.