W ramach realizowanego przez Województwo Małopolskie projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” Gmina Sułkowice otrzymała 74.998,02 zł.

Środki te przeznaczone zostaną na zakup narzędzi do nauki zdalnej, które wesprą pracę nauczycieli i naukę zdalną uczniów szkół podstawowych, niemogących uczestniczyć w lekcjach z powodu np. długotrwałej choroby.

W ubiegłym tygodniu promesę z rąk Witolda Kozłowskiego - Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Radnych Województwa: Danuty Kawy, Marka Wierzby oraz Roberta Bylicy odebrał Zastępca Burmistrza Dariusz Melerowicz.

 

Zastępca Burmistrza odbiera promesę na zakup narzędzi do nauki zdalnej

odbiór promes na laptopy