Do etapu gminnego konkursu zgłoszono 23 prace w 3 grupach wiekowych. Uchwałą Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP powołano komisję konkursową składającą się z przedstawicieli wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Sułkowice. Zgodnie z regulaminem konkursu jury oceniało; zgodność pracy z tematyką i celami konkursu, wkład pracy własnej i estetykę wykonania.

Do etapu powiatowego komisja zakwalifikowała i przesłała następujące prace:

Grupa I (przedszkola)

I miejsce - Łucja Frosztęga lat 5, Krzywaczka

Grupa II (klasy I-IV)

I miejsce - Oliwia Ochojna, ZPO Krzywaczka

II miejsce – Magdalena Skorut, SP 2 Sułkowice

III miejsce – Nikodem Król, SP 2 Sułkowice

IV miejsce – Gabriela Latoń, SP 1 Sułkowice

V miejsce – Maciej Kuzon, SP 2 Sułkowice

Grupa III (klasy IV-VIII)

I miejsce – Wiktoria Stręk, SP 2 Sułkowice

II miejsce – Danuta Piech, SP 1 Sułkowice

III miejsce – Małgorzata Piechota, SP 1 Sułkowice

IV miejsce – Martyna Głuc, SP 1 Sułkowice

V miejsce – Dawid Moroń, SP 2 Sułkowice

 

Dla wszystkich uczestników strażacy przygotowali drobne upominki, natomiast osoby, których prace zostały przesłane na szczebel powiatowy zostaną zaproszone na najbliższe posiedzenie Zarządu Gminnego OSP, gdzie zostaną im wręczone dyplomy i nagrody.

 

Zgłoszone prace do Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego: