Nowe wyposażenie zyskała strażnica w Rudniku, która niejednokrotnie pełni miejsce spotkań z Mieszkańcami, zebrań Rady Sołeckiej. Urząd Miejski w Sułkowicach pozyskał dofinansowanie w kwocie 29.998,00 zł, które wraz z wkładem własnym pozwoliło na zakup 17 stołów, 100 krzeseł oraz zastawy stołowej.

Nowe wyposażenie z pewnością poprawi warunki uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych w strażnicy.

 

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. ,,Małopolskie świetlice wiejskie 2022”.

logo Małopolska

 

Zakupiony sprzęt: