Urząd Miejski w Sułkowicach, Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego przypomina o obowiązku umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Prawidłowe oznakowanie posesji ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Niedochowanie nałożonych prawem powinności grozi również konsekwencjami finansowymi.