Burmistrz Gminy Sułkowice

OGŁASZA NABÓR
na stanowisko

Inspektor/Podinspektor d/s planowania i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.