Niebawem rozpocznie się kolejna kilkumilionowa inwestycja w naszej gminie!

Dziś Artur Grabczyk Burmistrz Gminy wraz z Dorotą Hodurek Skarbnikiem Gminy podpisali umowę z wykonawcą na modernizację dwóch placówek oświatowych w Sułkowicach.

 

W ramach inwestycji wykonanych zostanie szereg prac modernizacyjnych oraz termomodernizacyjnych w infrastrukturze edukacyjnej oraz sportowej w Sułkowicach.

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sułkowicach – wykonane zostanie ocieplenie zewnętrznych ścian budynku, ocieplenie i otynkowanie kominów, wymieniona będzie stolarka okienna oraz drzwi zewnętrzne, parapety, zlikwidowane zostaną kraty okienne, wymienione zostaną rury spustowe, rynny dachowe, zadaszenia znajdujące się nad drzwiami wejściowymi, wyremontowane zostaną schody zewnętrzne wraz z wymianą ich okładzin oraz balustradami, wykonana będzie nowa pochylnia dla osób niepełnosprawnych wraz z poręczami, wyczyszczony zostanie cokół kamienny oraz wymienione będą skorodowane drzwiczki rewizyjne.
  • Hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sułkowicach – wykonane zostanie ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu hali sportowej, wymieniona będzie stara stolarka okienna i drzwiowa wraz z wszystkimi zewnętrznymi parapetami, wymienione zostaną rynny i rury spustowe, instalacja odgromowa, świetlik dachowy, wyremontowane zostaną kominy, wymalowane kraty, wymienione barierki, oświetlenie, wykonane będzie nowe pokrycie hali sportowej.

Dodatkowo  wykonane będą nowe zewnętrzne trybuny sportowe.

 

Wartość inwestycji wyniesie 4.450.000,00 zł i zostanie pokryta w niemal 90% w ramach pozyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Całość prac zaplanowano do realizacji w okresie do sierpnia 2024 r.