Miejscowość

Data

Godzina

Miejsce

Biertowice

19 MARCA 2023 r.

(niedziela)

11:00

Zespół Placówek Oświatowych
w Biertowicach

Krzywaczka

19 MARCA 2023 r.

(niedziela)

13:00

Zespół Placówek Oświatowych
w Krzywaczce

Sułkowice

23 MARCA 2023 r.

(czwartek)

18:00

Stara Szkoła w Sułkowicach

Rudnik

26 MARCA 2023 r.

(niedziela)

10:00

Strażnica OSP Rudnik

Harbutowice

26 MARCA 2023 r.

(niedziela)

12:15

Zespół Placówek Oświatowych
w Harbutowicach

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji zadań i działalności Sołectwa za rok 2022.
  3. Informacja Burmistrza Gminy Sułkowice o zadaniach zrealizowanych w 2022 roku i planach na rok 2023.
  4. Uchwalenie planu finansowo – rzeczowego Sołectwa na rok 2023.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Zapytania i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie zebrania.