miniaturka - pomnik

Uroczyste Obchody Święta Niepodległości w Sułkowicach

101 lat temu, w poniedziałek 11 listopada w wagonie kolejowym w podparyskich lasach Compiègne, podpisano układ rozejmowy pomiędzy Ententą i Cesarstwem Niemieckim kończący I Wojnę Światową. W tym samym czasie w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władze wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu. Wydarzenia te do dnia dzisiejszego są symbolem radości, wolności i niezależności. Po czterech latach strachu, niepewności, głodu i przerażenia związanego z realiami Wielkiej Wojny oraz 123 latach trwania pod kuratelą zaborcy, Polska znów pojawiła się na mapie Europy, odzyskała swą niepodległość.

Pamięć po tym niezmiernie ważnym wydarzeniu trwa nadal i co roku łączy Polaków podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości.

Również nasza społeczność 11 listopada br. wspólnie przeżywała rocznicę odzyskania niepodległości.

Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą koncelebrowaną w intencji Ojczyzny przez Księdza Jacka Budzonia – Proboszcza Parafii Biertowice oraz Księdza Dziekana Edwarda Antolaka – Proboszcza Parafii Sułkowice. Następnie w uroczystym kondukcie przewodzonym przez poczty sztandarowe - przedstawiciele władz gminy oraz jednostek organizacyjnych, oświatowych, stowarzyszeń, kół, klubów, firm, a także radni powiatowi oraz Mieszkańcy przeszli pod Pomnik Ofiar Pacyfikacji Sułkowic. Tam uroczyście odśpiewano hymn narodowy, złożono wieńce oraz odsłuchano utworów przygotowanych na tę okoliczność przez Orkiestrę Dętą z Sułkowic pod batutą Pana Andrzeja Moskala.

W trakcie ceremonii Burmistrz Gminy Sułkowice Pan Artur Grabczyk wygłosił okazjonalne przemówienie.

Delegacje, które złożyły kwiaty pod pomnikiem w dniu 11 listopada 2019 r.:

 1. Zespół Placówek Oświatowych w Harbutowicach z Dyrektor Panią Małgorzatą Kisielewską jako przedstawiciele przedszkoli i szkół samorządowych.
 2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach z Wicedyrektor Panią Anną Łuczak.
 3. W imieniu mieszkańców oraz gminnych jednostek organizacyjnych Burmistrz Gminy Pan Artur Grabczyk
 4. W imieniu Rady Miejskiej - Przewodniczący Pan Waldemar Wolski.
 5. Rada Osiedla Sułkowice z Przewodniczącym Panem Józefem Jończykiem.
 6. Rada Sołecka w Rudniku z Sołtys Panią Zofią Góralik.
 7. Rada Sołecka w Harbutowicach.
 8. Radni Powiatu Myślenickiego Pani Aleksandra Korpal, Pan Andrzej Pułka i Pan Krzysztof Trojan.
 9. Przedstawiciele Firmy ,,Kuźnia” Sułkowice S.A.
 10. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z Prezes Panią Grażyną Krzyżek.
 11. Bank Spółdzielczy Rzemiosła z Dyrektorem Panem Kazimierzem Szafrańcem.
 12. Izba Gospodarcza w Sułkowicach z Prezesem Panem Stanisławem Biernatem.
 13. Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”.
 14. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rudnika Diabelski Kamień.
 15. Stowarzyszenie Gospodyń „Cis” z Harbutowic.
 16. Stowarzyszenie Gospodyń „Swojskie Klimaty” z Krzywaczki z Prezes Panią Małgorzatą Szafraniec.
 17. Klub Sportowy ,,Gościbia” z Prezesem Panem Mariuszem Stokłosą.
 18. Stowarzyszenie „Na rzecz rozwoju Harbutowic” z Prezes Panią Urszulą Surowiec i Wiceprezesem Panem Albertem Kaletą.
 19. Koło Pszczelarzy z Sułkowic z Prezesem Panem Józefem Flagą.
 20. Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sułkowicach.


Nagrody Samorządowe
Co roku, podczas obchodów Święta 11 listopada honoruje się osoby lub grupy za wyróżniające osiągnięcia w działaniach na rzecz Gminy Sułkowice i jej społeczności. W tym roku z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Waldemara Wolskiego oraz Wiceprzewodniczących Pani Izabeli Starowicz i Pana Adama Bargła Nagrodę Samorządową otrzymał Zespół Retro. W imieniu laureatów Nagrodę odebrała p.o. dyrektora Sułkowickiego Ośrodka Kultury Pani Beata Domanus wraz z przedstawicielkami Zespołu.

 
Zespół Taneczny RETRO działa przy Ośrodku Kultury od 1989 roku, kiedy to założyła go pani Danuta Kostowal-Suwaj. Od września 2017 roku Zespół prowadzą instruktorzy Studia Ruchu SK-ART. Obecnie prowadzącą Zespół jest Pani Agnieszka Miś, która była jedną z trzech osób dzięki którym odbyła się gala z okazji 30-lecia powstania Zespołu. Wydarzenie to miało miejsce 11 maja br.
Zespół Taneczny Retro reprezentuje Gminę Sułkowice oraz Sułkowicki Ośrodek Kultury na lokalnych wydarzeniach takich jak: Inauguracja Roku Kulturalnego, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Zabawa Przedsylwestrowa, Dni Sułkowic, ale także na konkursach. 8 czerwca 2019 r. Zespół po raz pierwszy, po kilkuletniej przerwie wziął udział w konkursie V Freestyle Open Dance w Piekarach, gdzie grupa Retro SQUAD zajęła pierwsze miejsce w swoich kategoriach.
Obecnie Zespół przeżywa moment silnego rozwoju, przygotowuje się do startu w kolejnych konkursach tanecznych i jest gotowy promować Gminę szeroko poza jej granicami.

 

Tekst: Paulina Węgrzyn, Teresa Gatlik, Fot.: Paulina Węgrzyn