Drukuj

Szanowni Państwo,
sezon grzewczy rozpoczął się na dobre, wszyscy obserwujemy tragiczny stan powietrza na terenie naszej Gminy. Poniżej przedstawiamy Państwu informacje na temat działań podejmowanych przez Gminę w celu poprawy obecnej sytuacji.

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że pewnych zaniedbań nie da się naprawić w rok. Bezpowrotnie straciliśmy szanse na pozyskanie środków zewnętrznych w obecnej perspektywie finansowej, głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W latach 2016-2018 gminy Województwa Małopolskiego w ramach naborów ogłaszanych w 4 osi priorytetowej pozyskiwały środki finansowe na wymianę kotłów niespełniających określonych norm tzw. „kopciuchów” na nowe, niskoemisyjne. W ramach poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, gminy Województwa Małopolskiego podpisały łącznie 90 umów, na realizację przeznaczono 137 327 137,65 zł, zakontraktowano wymianę 9 885 szt. kotłów. W gminie Sułkowice nie został złożony żaden wniosek.

Ponadto w Powiecie Myślenickim tylko Gmina Sułkowice (w 2018 roku) nie przystąpiła do żadnego partnerstwa zawiązanego przez gminy w celu pozyskania środków na odnawialne źródła energii. Wówczas do gmin trafiło ponad 192 mln zł.
Niestety aktualnie (w tej perspektywie) jak wynika z harmonogramu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nie planuje ogłaszania naborów na działania związane z wymianą kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Zdajemy sobie sprawę z sytuacji w jakiej jesteśmy, w związku z tym Gmina pomimo braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych podjęła działania zmierzające do poprawy stanu powietrza na terenie Gminy Sułkowice:
•    Sieć czujników AIRLY – dzięki czujnikom airly zlokalizowanym na terenie naszej Gminy mieszkańcy mogą na bieżąco śledzić stan powietrza.
•    Projekt zintegrowany Life – Małopolska w zdrowej atmosferze - Gmina złożyła deklarację chęci przystąpienia do programu, obecnie oczekujemy na decyzję Urzędu Marszałkowskiego. Projekt LIFE koordynowany przez Województwo Małopolskie angażuje łącznie 62 partnerów, a jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.
•    Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie Czystego Powietrza - włączenie się Gminy Sułkowice w realizację Programu, umożliwia Mieszkańcom skorzystanie z pomocy oraz złożenie wniosku w siedzibie Urzędu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wsparciem w ramach programu do kontaktu osobistego bądź telefonicznego pod numerem 12 273 20 75 wew. 40.
•    Gminny Program Wymiany Kotłów – w budżecie na rok 2020 przeznaczono kwotę 100 tys. zł na dofinansowanie wymiany kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie naszej gminy. Regulamin zostanie przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej na grudniowej sesji. Wnioski będzie można składać od stycznia 2020 r.
•    Eko-kredyt dedykowany dla mieszkańców Gminy Sułkowice – wraz z Gminnym Programem Wymiany Kotłów przygotowany został we współpracy z Bankiem Rzemiosła w Sułkowicach. Jest to kredyt z preferencyjnym oprocentowaniem, na działania związane m.in. z wymianą kotłów.
•    Kontrole indywidualnych palenisk i współpraca z Komendą Powiatową Policji w Myślenicach – w najbliższym czasie na terenie gminy rozpoczną się kontrole prowadzone przez upoważnionych pracowników. Obowiązek kontroli wynika
z zapisów Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego. Dodatkowo gmina podjęła współpracę z Policją w Myślenicach. Jeżeli zachodzi podejrzenie wykroczenia przeciwko Ustawie Prawo Ochrony Środowiska (m.in. spalanie odpadów, łamanie zapisów Uchwały Antysmogowej) wzywamy na interwencję Policję.
•    Zachęcamy również mieszkańców do korzystania z formularza ekointerwencji dostępnego na stronie https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja. Formularz służy do zgłaszania przypadków spalania odpadów, naruszenia uchwały antysmogowej i sprzedaży węgla złej jakości.
•    Dla łatwiejszej komunikacji stworzyliśmy dodatkowy profil FB Zielona Gmina Sułkowice, na którym udostępniać będziemy wszystkie działania związane z poprawą jakości powietrza na terenie naszej gminy.
•    Przypominamy również o możliwości korzystania z Programu Mój Prąd i ulgi termomodernizacyjnej.

 

Prezentacja przedstawiona podczas XV sesji Rady Miejskiej, 28.11.2019 r.