INFORMACJA


W punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanym w Sułkowicach w budynku „Starej Szkoły”- Rynek 6:

  • dyżur z dnia 24.12.2019 r. (wtorek) przeniesiony został na dzień 13.12.2019 r. (piątek) na godz. od 8:00 do 16:00 (dodatkowe 4 godziny w tym dniu)
  • dyżur z dnia 31.12.2019 r. (wtorek) przeniesiony został na dzień  17.12.2019 r. (wtorek) na  godz. od 8:00 do 16:00 (dodatkowe 4 godziny w tym dniu)

 

Wykaz pozostałych dyżurów w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanym w Sułkowicach w budynku „Starej Szkoły”- Rynek 6 pozostaje bez zmian.


Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13. w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel: 12 274 97 59.