APEL BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

dotyczący stosowania przyjętej w styczniu 2017 roku uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXXII/452/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. ,,Uchwała antysmogowa dla województwa małopolskiego”

 

W związku z przyjęciem uchwały, wprowadzającej m.in. obowiązek stosowania na obszarze województwa małopolskiego odpowiedniej jakości paliw stałych, w szczególności węgla i drewna, apeluję o bezwzględne stosowanie się
do poniższych wytycznych.


Na obszarze gminy Sułkowice zakazuje się stosowania w piecach, kotłowniach, kominkach:
1. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego
o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15% (muły i floty węglowe),
2. paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (dotyczy drewna opałowego).

Apeluję do przedsiębiorców prowadzących składy o sprzedawanie paliwa o parametrach spełniających wymagania ww. uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego.


Przedsiębiorcy sprzedający węgiel lub drewno powinni każdorazowo udostępnić kupującym:
•    pisemne potwierdzenie (certyfikat jakościowy lub inny dokument) odpowiednich, dopuszczonych do stosowania w ww. uchwale sejmiku, parametrów jakościowych zakupionego paliwa,
•    odpowiedni dowód sprzedaży/ zakupu paliwa, tj. paragon lub fakturę, wystawione przez sprzedawcę.
Dopuszcza się również możliwość umieszczenia informacji dotyczącej jakości paliwa stałego na dowodzie sprzedaży.Burmistrz Gminy Sułkowice
 Artur Grabczyk