13 grudnia w sułkowickiej Izbie Tradycji odbyło się ostatnie z zaplanowanych spotkań z cyklu „Porozmawiajmy o …”. Tym razem skierowane było dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Biertowicach, a tematem o którym rozmawialiśmy były Tradycje Bożonarodzeniowe.

Zajęcia odbyły się jak zawsze według przygotowanego tematycznego scenariusza. Celem spotkania było przypomnienie roli tradycji w życiu jednostki i narodu, poznanie polskich tradycji bożonarodzeniowych, wzmocnienie postawy szacunku dla ludzi starszych, wskazanie wartości dawania i dzielenia się z innymi. Dzieci z dużą uwagą słuchały opowiadania ks. M. Malińskiego „Najpiękniejszy prezent” oraz „Szybkiej bajki o Św. Mikołaju” i aktywnie odpowiadały na zadawane im pytania.
Podsumowując wszystkie nasze spotkania składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do ich organizacji.

 

Tekst i fot.: Małgorzata Dzidek - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułkowicach